BurgasConf
Thumb image

Георги Георгиев

Ръководител офис Бургас на ТехноЛогика ЕАД, с над 8 години професионален опит в проектиране, разработка и внедряване на информационни системи с .NET, Web Forms, Windows Forms, WPF, WCF технологии, както и Data Warehouse системи с Oracle RDBMS технологии, APEX, Warehouse Builder, Data Integrator. Напоследък с особен фокус върху мобилните платформи и хибридните решения. Преподавател по различни курсове на Oracle, системен анализ с UML и управление на изисквания в учебния център на ТехноЛогика.

Контакти:
Екип