BurgasConf
Thumb image

Пламен Мандаджиев

Пламен Мандаджиев има над 20 години опит в сферата на Информационните технологии като консултант и мениджър във водещи в областта организации и новостартиращи компании. Кариерата му е фокусирана върху изграждането на високоефективни екипи и оперативни процеси, хармонизирани със световния опит и специфичен бизнес контекст. Пламен е лектор и панелист по теми като Конкурентноспособост на българския бизнес, регулации и тенденции в областта на технологиите, индустриална и стратегическа киберсигурност и др. В момента той води технологичен екип в стартъп компанията Denshi в ролята на директор софтуерна разработка.

Контакти:
Екип