Thumb image

Диман Михнев

Диман е ръководител на годишното състезание Робо Лига България, инженер програмист във Вистеон Електроникс България ЕООД и преподавател в Професионална гимназия ЕЛСИС. И непоправим оптимист.

Контакти:
Екип