BurgasConf
Thumb image

Тодор Танев

Тодор е част от екипа на StorPool от повече от 8 години и днес е фокусиран основно около валидирането на промени преди влизането им в production.

Контакти:
Екип