BurgasConf
Thumb image

Тихомир Трифонов

Тишо е софтуерен инженер и архитект. Има опит с мащабни уеб приложения. Фокусиран е върху производителност, сигурност, устойчивост и използваемост.

Контакти:
Екип