BurgasConf
Thumb image

Борислав Трайков

Борислав се занимава предимно с DevOps и тестова автоматизация. Обучава кадри на всички позиции, които е заемал вече 11 години. Мотивацията му е проста: помагали са му на него, затова помага и той.

Контакти:
Екип