Thumb image

Георги Георгиев

Георги е ръководител офис Бургас на ТехноЛогика ЕАД, с над 11 години професионален опит в анализ, проектиране и разработка на OLTP и Data Warehouse информационни системи с Microsoft и Oracle технологии. Когато не се занимава с управление на проекти му се налага да е арбитър във вечната драма сред програмистите - .NET vs Java. За това започна да тренира и бойни изкуства - помага.

Контакти:
Екип